סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3097

9
3
8
6
7
2
5
1
7
6
9
5
4
8
3
4
2
1
8
9
6
7