סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3099

4
9
1
6
5
7
8
3
2
7
5
9
3
4
6
1
8
6
7
2
7
4
9
3