סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3101

7
6
8
5
9
2
1
3
5
9
4
2
7
8
6
4
1
3
8
5
9
7