סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3112

2
9
7
3
8
5
4
6
4
5
1
7
3
2
8
1
8
9
2
6
3
1