סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3114

7
5
2
3
9
4
8
1
9
3
4
7
6
2
5
6
4
8
6
9
1
7