סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3116

9
5
3
7
4
8
6
1
2
7
3
8
9
5
4
6
5
1
7
2
3
1