סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3118

2
8
7
1
5
6
3
4
9
6
3
2
8
5
7
1
4
1
8
9
3
6
8
7