סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3121

2
5
9
4
7
6
1
8
3
9
8
5
2
7
4
3
1
6
2
8
3
1
9
5