סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3122

6
2
1
4
9
3
8
7
3
9
6
2
5
1
4
5
4
8
3
7
9
6