סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3128

9
6
8
7
3
5
2
1
2
3
4
9
8
7
6
5
1
6
2
4
9
7