סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3129

6
4
7
9
5
1
3
8
1
5
2
6
4
7
9
3
2
8
7
2
5
9