סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3130

4
3
9
6
5
8
7
1
8
6
2
3
4
5
9
2
7
1
9
3
6
1