סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3133

8
9
2
3
4
1
7
6
4
1
5
2
9
3
8
7
3
6
9
5
2
4