סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3134

8
6
4
7
9
2
3
5
1
9
3
6
5
8
7
4
7
2
8
1
3
4
9
6