סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3135

6
8
3
7
2
9
5
4
7
9
5
3
1
8
2
1
5
6
4
3
8
6