סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3137

9
2
5
3
6
7
4
8
1
7
5
2
4
9
3
6
6
8
7
7
9
2
1
5