סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3138

5
6
7
9
4
8
3
1
2
9
7
5
6
4
2
3
4
8
5
1
7
8