סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3139

1
9
2
4
6
7
3
8
5
3
7
9
8
4
2
1
6
8
4
5
7
3
9
2