סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3142

5
9
6
1
4
8
3
7
8
4
5
9
2
1
6
2
3
7
2
4
1
7