סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3146

7
2
8
9
5
6
3
4
6
9
1
3
8
7
5
1
4
4
7
9
7
2