סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3151

9
8
6
6
47
51
2
87
2
6
7
8
1
6
1
2
39
7
52
13
7
4
2
5