סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3152

4
31
78
49
7
6
73
5
61
1
4
69
1
82
6
3
32
47
38
7