סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3153

73
1
69
2
4
5
9
3
7
45
8
4
5
2
79
4
2
6
1
8
1
59
4
68