סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3158

2
1
67
39
8
12
6
3
5
4
6
435
1
2
8
1
9
72
6
14
89
2
3