סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3160

21
35
46
5
72
6
5
6
1
8
57
3
9
1
6
4
58
9
34
18
57