סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3162

51
76
93
7
9
1
2
19
5
9
374
2
7
58
4
6
8
5
94
15
73