סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3164

8
2
6
52
1
7
7
83
4
1
8
5
68
1
1
7
3
85
4
9
4
81
8
7
3