סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3166

5
2
1
8
7
46
58
82
1
5
9
38
2
1
9
68
43
85
7
6
9
7
1