סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3172

12
78
6
4
2
5
2
71
425
7
5
943
81
2
7
4
5
8
86
49