סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3177

95
2
6
2
27
98
92
1
14
68
39
6
45
61
79
3
4
4
29