סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3179

5
62
4
13
85
7
6
65
1
9
3
2
4
4
5
21
3
9
16
26
1
79
7