סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3180

84
95
7
31
62
9
53
1
9
4
6
1
8
2
53
5
21
46
1
46
93