סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3182

946
52
9
43
28
6
8
7
6
3
1
9
1
3
9
47
74
2
53
742