סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3187

35
7
2
168
3
3
5
91
4
6
7
1
2
5
49
2
8
3
872
5
8
94