סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3188

6
4
72
28
36
5
1
9
479
3
2
457
2
1
1
34
28
35
7
6