סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3191

96
8
72
8
1
4
4
2
49
2
3
743
2
9
47
5
3
9
6
2
35
8
64