סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3194

2
1
3
1
9
8
6
2
7
63
87
8
49
7
53
64
1
5
2
6
7
3
3
2
8