סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3195

9
2
67
7
69
5
51
74
5
2
52
1
9
48
13
9
36
7
32
7
6