סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3197

73
6
3
4
15
9
2
6
34
8
3
286
1
2
91
3
4
6
17
8
2
5
68