סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3198

3
9
8
74
1
3
5
3
12
7
1
1
47
6
6
3
32
8
4
5
6
18
6
9
3