סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3203

7
249
1
3
8
49
43
16
2
7
3
1
83
74
94
2
5
8
348
5