סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3211

2
3
57
48
54
2
3
4
65
57
6
84
64
5
1
9
84
24
36
1
2