סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3212

2
378
5
94
2
89
51
63
5
4
1
23
26
95
1
45
3
138
7