סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3216

2
45
12
6
5
6
3
2
436
1
6
1
4
4
957
6
9
5
8
8
73
74
1