סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3220

824
63
4
95
9
3
79
43
4
6
35
78
2
5
39
6
82
417