סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3221

1
3
7
64
2
9
5
6
81
47
8
7
4
8
93
34
1
5
1
6
49
8
3
2