סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3227

1
398
57
3
1
42
9
3
9
34
7
21
2
1
6
71
6
5
78
529
4