סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3234

76
59
7
8
4
9
1
5
46
68
29
15
43
7
8
1
4
6
9
53
18