סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3237

2
57
8
2
1
71
6
8
28
9
6
9
8
1
7
95
8
1
24
1
3
6
39
1