סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3242

4
9
81
41
6
2
6
3
4
2
51
1
3
72
4
9
9
4
6
6
19
18
3
7